Kontakt

sídllo firmy a zároveň výroba se nachází v Ostravě – Kunčičkách v bývalém Areálu dolu Alexandr.